bee, insect, flowers-7703634.jpg

NHT®-VEJLEDNING – HORMONEL BALANCE

Ubalance i vores hormoner har ofte en rolle ved en række sygdomme, som især rammer kvinder men også mere og mere mænd.

At vores hormoner er i balance betyder så meget for vores velvære.

Med udgangspunkt i dine symptomer og testresultatet vil du blive vejledt omkring balancering af dine hormoner.

Forløbet vil indeholde følgende:

Inden konsultation

  • Du får testen tilsendt, som du tager og sender til laboratoriet (porto for forsendelse er betalt)
  • Du får tilsendt spørgeskema og kostregistrering, som du bedes udfylde og sende tilbage i god tid inden konsultationen

Konsultation 1 – varighed 90 min

  • Grundig journaltagning, hvor vi kommer godt rundt om dig og ser på din livslinje, symptomer, kost og kosttilskud
  • Vi gennemgår resultatet af din test, sammenholder den med dine symptomer
  • Du får en plan for ernæringsterapeutisk og hormornel tilgang til de ubalancer, vi har identificeret
  • Du får bogen “Kvinde kend dine hormoner” af Anette og Jens-Ole Paulin
  • Vi aftaler, hvad der skal ske til næste gang, vi mødes

Konsultation 2 – varighed 60 min

  • Justering af plan samt tilpasning af de øvrige tiltag
  • Vi kan aftale opfølgning her fra – kort opfølgning eller konsultation der vil blive faktureret separat

Pris for forløbet incl. test og bog

tilbud – Kr. 3.350,00


Forløbet vil foregå sideløbende med en evt. igangværende lægelig behandling og kan ikke erstatte denne. Ernæringsterapi kan betyde ændringer i forhold til din evt. igangværende behandling, og derfor er det vigtigt, at du konsulterer din læge, hvis du mærker ændringer. Er du i tvivl, så kontakt din læge, inden vi mødes første gang.